BÉKE – ÖRÖM – BOLDOGSÁG

HIT – REMÉNY

ELHIVATOTSÁG


Ennek kell, hogy legyen bennünk állandósulva ahhoz, hogy beteljesíteni képesek legyünk felvállalásainkat.

Mindenkinek megvan a maga dolga, feladata.

Egységet alkotva jöttünk le a földi síkra.

Egy időben itt és most ebben a társadalmi rendszerben kell megfelelő módon létrehozva megteremteni azt,

ami ide vezérelt minket, mint Egyént.

A belső Békénket, hogy a környezetünkre hatással tudjunk lenni ilyen minőségünkben.

Mindegy az, hogy ki és mit gondol vagy vél igaznak.

A lényeg az, hogy Te magadat lásd annak, aki vagy!

Áldás

(Gyebrovszki Klára Mária)

Fényruhát öltve legyél mindig Önbecsülésben.

Áldás


Ezért a verséért 1920-ban Kárpáti Piroska
tanítónőt a románok felakasztották.

Kárpáti Piroska tanítónő verse

ÜZENET ERDÉLYBŐL

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

Kárpáti Piroska
(tanítónő; az románok e verséért 1920-ban felakasztották)

Köszönöm a képet:Mihály Hegedüsnek

Demjén Ferenc - Honfoglalás

MINDEN EGY


Egy vagy Te

Egy vagyok Én

Mindenben minden

Mindenkor mindenhol

Egy az Ég

Egy vagyok Vele, Veled Én

EGY S ÉG az, amit Te vagy képes megteremteni

Önmagadban és magadból kiáramoltatva lenni

Tedd össze a két tenyeredet és gondolj arra, ami itt most leírva lett.

Áldás

Gyebrovszki Klára Mária

Isten által vagy jelen

Minden tetted te általad

Teremtő vagy

Áldás


ÜNNEP

BORT, BÚZÁT, BÉKESSSÉGET

EGYSÉGET, EGÉSZSÉGET

MINDEN MAG s MAGYAR EMBERNEK!

ISTEN ÁLTALI CSELEKVÉSEKET,

HITET, ERŐT, KITARTÁST,

TISZTELETTEL, ALÁZATTAL LENNI EGYMÁSIRÁNT!

Elődeink érdemeit vigyük, adjuk tovább utódainknak, hogy ők is hasznosítani tudják azt.

Igazságot látva meg alkossuk meg mi az újkor kezdetén azt a biztonságot adó

teremtő talajt az emberiségnek ahol az Ég és a Föld EGY S ÉG-et alkot meg!

Áldás

(Gyebrovszki Klára Mária)

Egységet alkotva, összefogással tudunk példát mutatva, szebb és jobb világot teremteni

saját magunk számára!

Áldás

 

  • völg

   • W ass Albe
    T él
    T emp