Fejleményekről tájékoztatjuk a Hírek című rovatban

Célunk:
Az Országunk és a Nemzet Egyesítése, a Történelmi Magyarország és, jelenleg is egyetlen érvényben lévő,  a Szent Korona Alkotmánya helyreállítása!

Szigeti Sándor megválasztott kormányzó esküje.


Eskü

SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT TÁJÉKOZTATÓJA ÉS HÍRDETMÉNYE

Idézetek a Magyarország Alkotmánya, 1943. Írta Csekey István, a Kolozsvári Egyetem Ny.R. Tanára.

A magyar Alkotmány: a magyar államhatalom jogi szervezete.

Magyarország államformája azóta, hogy Szent István magát az 1000. év karácsonyán királlyá koronáztatta, megszakítás nélkül királyság.

A monarchikus államforma folytonosságát nem szakították meg az 1918. és 1919. évek torzforradalmai sem, mert hatalmat ideiglenesen bitorlók rendelkezései nem bírtak jogalappal, úgyhogy a magyar alkotmány rendelkezéseit nem helyezhették hatályon kívül. Az 1919 aug. 7-én alakult nemzeti kormány már lényegileg a régi alkotmány elvei alapján állott.

Az alkotmányosság helyreállításáról szóló 1920:I.tc. márc. 18-i 2.394/1920.M.E. sz. kormányrendelet úgy intézkedett, hogy a hatóságok és állások ismét a "királyi" címet használják. Az 1921:XLVII.tc. pedig határozottan állást foglalt az államforma kérdésében, amikor kimondotta, hogy a nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja.
A királyi szék azonban jelenleg üres, mivel az 1921:XLVII.tc., amely 1921 nov. 6-án lépett hatályba, IV. Károly király uralkodói jogait (megjegyzés: lemondása miatt) megszűntnek nyílvanyítván, a királyi trón betöltését egyelőre elhalasztotta.

A magyar királyság korlátozott monárchia, amennyiben a király a Szent Korona tana értelmében a néppel, illetőleg ez utóbbbinak képviseleti szervével együtt gyakorolja az államhatalmat (Alkotmányos monarchia). Uralkodói állásának eredetét tekintve pedig a magyar királyság népi átruhazásán alapuló monárchia, mert a király nem a saját jogán, hanem a Szent Korona jogán fejti ki államhatalmi működését. ...A király azonban államszerv is, úgyhogy jogállása így voltaképpen kettős. Király és nép (nemzet) együtt a Szent Korona egész teste. Államszervként részese az államhatalom gyakorlásának, ebben azonban már a néppel, illetőleg képviselőivel jár el.
...A királynak tehát mint államszervnek cselekvése a legmagasabb rendű jogi személy, az állam nevében történő cselekvés. A király államszervi működésének körét pedig az alkotmány határozza meg.

II. A KIRÁLYI TRÓN BETÖLTÉSÉNEK MÓDJA:
Magyarországon a királyi trón betöltésében három főkorszakot lehet megkülönböztetni. Az első 1000-től 1687-ig, a második 1687-1921-ig és a hármadik 1921-től napjainkig tart.

A harmadik főkorszak az 1921 nov. 6-ával kezdődőtt interregnum korszaka

(megjegyzés: a király nélküli királyság intézménye), amely ma is tart, ugyanis e napon lépett hatályba az 1921:XLVII.tc., amely kimondottá, hogy IV.Károly király uralkodói jogai megszűntek, és a Pragmatica Sanctió hatályát vesztette, minélfogva a királyválasztás joga, amely az 1688:II.tc.-ig fennállótt, ismét feléled. Jelenleg tehát a királyi trón üres, és nincsenek olyan tételes jogi szabályaink, amelyek a trón betöltés kérdését rendezik. A trónbetöltés szabályozása tehát az országgyűlés elé tartozik.
2020. június 03.

Tisztelettel, Szigeti Sándor Elnök, Dandártábornok.

Tekintettel arra, hogy a Szövetség a Szent Korona Országáért  2016.április 8-án elindított a Trianoni Határozat elleni, felülvizsgálatot követelő, a megbízáson alapuló aláírás gyújtést és annak eredményeként van több, mint 550.000 ezer aláírót számlaló, a jogfolytonosságot képviselő embercsoport, akikből ennélfogva, Magyarország Nemzetgyűlés tagjai megválasztásra kerülhetnek. Azonkívül bárki jelentkezhet aki tenni szeretne az ország, a haza megmaradása érdekében.

Jelentkezés írásban: 2600 Vác, Pf: 54. (Bemutatkozás, név, tel.szám, foglalkozás).
vagy szigeti.kormanyzo@gmail.com e-mail címre vagy 06-70-241-90-26-os telefonszámon sms-ben.
Írd le érthetően neved és telefonszámod. 24 órán belül jelentkezünk.
___________________________________________________________________________________


(az alábbi 2 sor valójában egy link, betöltési időtartama 4-5 perc)

Isten hozott!
.
Közhírré tettetik!
.
Ahogy sokan már tudják, 2016.április 8-án mi, a Szövetség a Szent Korona Országáért tagjai, megtettük az első lépést az Igazságért vívott harcban úgy, hogy elindítottuk a Trianoni Diktátum megdöntése érdekében, Nemzetközi Bíróságra benyújtandó ügyvédi megbízáson alapuló aláírás gyűjtést, amely során már több százezer aláírás gyűlt össze és jelenleg is folyamatban van!

(Kiegészítés: a mai napon, 2021.március 25-en, egy fordulóponthoz értünk. Erről szóló tájékoztatás a Hírek című rovatban található).

.
Magyarok, lépjünk egységben!
Az Ország és a Nemzet megmaradása, megerősítése érdekében!
Ennyivel tartozunk, ha Fáj nekünk a Trianon és Féltjük a Hazát, amelyet gyermekeinknek és unokainknak szánunk!

.

"Magyar az, akinek fáj Trianon"  Illyés Gyula

Magyarok!

Egyesek MEGTÉVESZTŐ állítása szerint Trianoni Béke szerződés érvénytelen, sőt, 1947-es Párizsi szerződés is. Sajnos nem igy van. Ez egy ALATTOMOS, HÍRNÉV HAJHÁSZÓ EMBEREK ÁLLÍTÁSA, akiknek nem sok köze van Magyarokhoz....

Az igazság az, hogy sokat kell meg tenni azért, hogy a Diktátum semmiségét nem csak hivatalos okmányként lássuk igazolva, hanem azért is, hogy ennek a mindennapok szintjén is lássuk, érezzük érvényesülni. Ezért tegyünk meg mindent ami erőnkből telik gyermekeink, a jövő nemzedék érdekében, mert nem egyéb, hanem a Nemzet és az Ország megmaradása a tét!

 

Isteni Gondviselés Áldása Legyen A Magyarokkal!

Trianoni Diktátum eltörlése érdekében nemzetközi per kezdeményező neve:

Szigeti Sándor Szövetség a Szent Korona Országáért

Elérhetőség: Tel.: +36 20 363 7661, Email: szigetisandor1@yahoo.com,  2600 Vác, Pf:54.

 

MEGBÍZÁSI NYILATKOZAT NYOMTATVÁNYA LETÖLTHETŐ LEJJEBB

VESSZEN TRIANON !

100 évvel ezelött, 1920.június 4-én Versailles-ban, a Nagy-Trianon kastélyben ízeire szedték a történelmi Magyarországot.  Az antant hatalmak felszámolták azt az államot, a Szent Korona országot, amely egyedülálló módon szavatolta a területén élő minden népnek, népcsopotrnak és polgárnak egyenlő méltóságát.  100 évvel ezelött, gyarmatsorba taszították őshonos magyarok millióit, magyar nemzetünk egyharmadát, egyedüliként tagadva meg Tőle a Békekötés során másokkal szemben alkalmazott alapelvek mindegyikét: mind az etnikai, mind a történelmi elvet, mind az önrendelkezés elvét.

Hallja meg szavunkat a Nagyvilág! Lásson bennünket minden nép és minden nemzet!

MUTASSUNK MEG, HOGY NEM NYUGSZUNK BELE !!!

 


 

 


 

A MAGYAROK SZABADSÁGÁNAK ÉVE 2024!

https://www.youtube.com/embed/IaY3eRqCHUw

Demjén Ferenc - Honfoglalás


"Embernek lenni, élni magasztos célok érdekében, erejéhez mérten segítséget nyújtani másoknak - ezek a valódi értékek amiket érdemes megszerezni ezen a világon és ezek birtokában távozni az örökkévalóságba. Mindennek ezen a világon van Kezdete és Vége. De, csak azok számára, akik gondolatai és tettei révén birtokolják a Magasztosat, a Vég Kezdetté válik" Rigden Jappo


SZÍVES FIGYELMÜKBE AJÁNLOM MAGYAR ÉS ANGOL NYELVŰ KÖLTEMÉNYT:

Magyar Vagyok !! I am Hungaryan!

 

Megszólal a Csendes Többség!

2016. április 8-án megtartott gyűlésen, mi, a Szövetség a Szent Korona Országáért  (SZASZKO), elhatároztuk, hogy a Nép nevében, több évtizedes hallgatás után nem csak megszólalunk, hanem teszünk is a Hazaért! Elhatároztuk, hogy a legfontosabb lépés az Igazságszolgáltatás Helyreállítása, és megtegyük az első lépéseket az igazságtalan Trianoni „Béke”Diktátum érvénytelenítése érdekében.

A Nemzetközi Bíróság szokása szerint, csak a mindenkori kormány indíthat keresetet a másik kormány ellen.
De, mi a Társadalmi Keresetet indítunk a Nemzetközi Bíróságon, a 130 oldalas Trianoni Békeszerződés érvénytelenítése céljából. A Társadalmi Kereset azt jelenti, hogy polgárok egy csoportja, a megbízott ember vezetésével, indítja a pert a társadalom nevében. A megbízott ember neve: Szigeti Sándor, Szövetség a Szent Korona Országáért Kormányzója, mint a Hivatalos Képviselő (Attorney in Fact).

Tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Bíróságon a helyzetünkre nincs precedens (példaértékű eset), úgy tudjuk biztosítani az     igazság szolgáltatást, hogy, mivel minden magyar állampolgár rendelkezik jogfolytonossággal, így teljes joggal számíthat arra, hogy egy megbízott ember fellépjen az érdekében. Így a feladatát Szigeti Sándor tudja végrehajtani Bíróságon, mivel tudja bizonyítani hivatalos megbízást a Trianoni Békeszerződés felbontása ügyében. Ez a felhatalmazás, mindkét félre való tekintettel, nem jár semmi hátrányos következménnyel. Egyfelől, van egy teljes joggal rendelkező Megbízó és érdekében jogosan fellépő, a nép nevében megszólaló, Megbízott. Ehhez, csupán az szükséges, hogy szaszko.hu honlap oldaláról ki kell nyomtatni vagy letölteni és visszaszkennelve a megadott címekre eljuttatni, saját kezűleg és értelemszerűen kitöltve, aláírjak (aláírás alatt szerepeljen olvasható változata is).  Végén a két tanú aláírása következik, alattuk olvasható változattal. Kérjük, jutassa el az ívet postai úton a következő címre: Szigeti Sándor, Magyarország, 2601 Vác, Pf.54. vagy elektronikusan a szigeti.kormanyzo@gmail.com e-mail címünkre. Több, mint 35 millió magyar él a világon. Kitűzött célunk minden tiszta szívű magyarhoz eljutni.

Az Igaz magyarok Istene velünk van!

 

A Megbízási Nyilatkozat letöltése itt:

Megbízás letöltése !!


Lásd a Hírek menűpontot! Fontos!SZÖVETSÉG A SZENT KORONA ORSZÁGÁÉRT

 

Az a hitvallásunk, hogy egy szervezetet Emberek teszik érdemessé és nem a neve.

 

VÉGLEGES  PROGRAMUNK  KÖZLÉSRE  KERÜLT

CSELEKEDJÜNK!

AZ ORSZÁG  ÉS  A  NEMZET  MEGMARADÁSA  A  TÉT !NEKÜNK A MAGYAR  NÉP  ÉRDEKE  MINDENEK  ELŐTT !


ITT  A  VÁLTOZÁSOK  IDEJE !

PROGRAMUNKBAN FOGLALTAK

MEGVALÓSÍTÁSA CSAK A TI

SEGÍTSÉGETEKKEL TÖRTÉNHET MEG.

Álljatok mellénk még ma és segítsetek ! 

  


.